ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 8ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ 10 ಆವೃತ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು; ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್‌ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 8ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ ಹತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌

Read more